Regionala vårdprogram - Alkoholberoende

Primärvårdens roll är att förebygga och tidigt upptäcka alkoholriskbruk, alkoholproblem samt behandla somatiska komplikationer vid behov.

Relaterade länkar

Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03