Vad är webbplatsen Psykiatristöd?

Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Läs mer

Varifrån kommer kunskapen?

Innehållet på Psykiatristöd baseras bl.a. på regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.

Läs mer

Vem vänder vi

oss till?

Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård men är tillgänglig för alla.

Läs mer