Regionala vårdprogram - Suicidnära barn och ungdomar

Barn och ungdomar som i kontakten med vården visar tecken på att vara i riskzonen för att ta sitt liv (suicidnära), måste utan dröjsmål erbjudas tid samt bemötas med det allvar som situationen kräver.

Detta vårdprogram vänder sig i första hand till personal vid den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Maria Ungdom/Beroendecentrum inom Region Stockholm. Innehållet är också användbart för barnpsykiatrisk personal inom andra regioner i landet samt vid ungdomsmottagningar, primärvård (första linjens psykiatri), Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), barnsjukhusens akutmottagningar, elevhälsan.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/10/01 Senast uppdaterad: 2020/06/24