Regionala vårdprogram - Suicidnära barn och ungdomar

Barn och ungdomar som i kontakten med vården visar tecken på att vara i riskzonen för att ta sitt liv (suicidnära), måste utan dröjsmål erbjudas tid samt bemötas med det allvar som situationen kräver. Detta vårdprogram vänder sig i första hand till personal vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Maria Ungdom/Beroendecentrum inom Region Stockholm.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/10/01 Senast uppdaterad: