Utagerande beteende hos barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdnivå

Psykolog och eventuellt socionom vid enheten behandlar milda till måttliga tillstånd av ut- agerande beteende hos barn och ungdomar i åldern 0-18 år. På mottagningen finns läkare som vid behov gör somatiska utredningar för att utesluta kroppslig sjukdom.

Behandlar svåra tillstånd av utagerande beteende eller komplicerade fall med t.ex. komor- biditet av depression eller neuropsykiatri. Svåra tillstånd av utagerande beteende karaktär- iseras av att barnet får svårt att klara viktiga delar i sitt liv såsom skola, fritidsaktiviteter, att bygga och upprätthålla vänskapsrelationer.

Maria Ungdom

Behandlar komplicerade fall med komorbiditet av missbruk och beroende.

Socialtjänsten

Har ett viktigt uppdrag när det gäller insatser till familjer. Det gäller såväl tidiga insatser som svåra fall med våldsamt beteende och kriminalitet.

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: 2017/07/10