Utagerande beteende hos barn och unga med psykisk ohälsa - Utredning

I vägledningsdokumentet Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa finns allmän information om utredning. Nedan beskrivs stöd och verktyg för utredning vid utagerande beteende.

Vid utagerande beteende arbetar man framförallt med föräldraträning som innehåller psyko- edukation och aktiv träning i att öka positivt samspel och bryta konflikter. Oavsett uppkomst av problematik är det avgörande att framförallt ha bedömningsintervjuer med föräldrarna.

Dock ger barnet, och ibland förskolan/skolan, kompletterande information om hur barnet fungerar i olika miljöer och vilka aspekter som är särskilt viktiga för barnet.

Självskattningsskalor

 • SDQ:
  I den generella skalan för screening, Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) finns underskalor om utagerande, koncentration och prosocialt beteende som är till särskild hjälp. Svensk översättning och svenska normer finns. När man ska mäta effekt av behandling är diagnosspecifika skalor bättre och mer känsliga för att fånga detta.

Använd förslagsvis:

 • ECBI:
  Eyberg Child Behavior Checklist (ECBI) innehåller 36 items med föräldraskattning av barnets utagerande. Instrumentet täcker åldrarna 2-16 år och anses ha goda psykometriska egenskaper. Normer och svensk översättning finns, förlagd hos Hogfree/Psykologiförlaget och beställs därifrån.

Diagnostisk intervju

 • MINI KID:
  MINI KID innehåller avsnitt för ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning hos barn.
 • EARL 20 B/21G:
  Rekommenderas av Socialstyrelsen som riskbedömningsverktyg för åldern 6-11 år. Det är en bedömarintervju som utgår från risk- och skyddsfaktorer och en kortare utbildning rekommenderas för bedömare.

Finns att beställa från Enebrink Enebrink KBt-Tjänst

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: 2017/07/10