Sömnstörning hos barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdnivå

Enheten för barn och unga med psykisk ohälsa på BUMM eller HLM

ehandlar milda till måttliga sömnsvårigheter hos barn och ungdomar i åldern 0-17 år av psykolog och eventuellt socionom.

Läkare på HLM

Gör första utredning av somatisk eller neurologisk grund till sömnstörning.

Läkare på BUMM

Utreder, bedömer och behandlar barn med misstänkt somatisk eller neurologisk sjukdom som orsak till sömnstörning.

Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistnivå (BUP)

Behandlar sömnsvårigheter med stor påverkan på funktionsförmåga, sömnstörning där tidigare behandlingsförsök inte varit framgångsrika eller sömnstörningar med samsjuklighet med annan psykisk/neuropsykiatrisk sjukdom, t.ex. depression, ångest, ADD/ADHD.

Publicerad: 2015/07/10 Senast uppdaterad: 2017/07/10