Sömnstörning hos barn och unga med psykisk ohälsa - Relaterade länkar

Viktiga överenskommelser/riktlinjer att följa

Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Personal i hälso-och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du mer information samt kontaktuppgifter för orosanmäla

Relaterad information

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Omfattar barn och unga 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och med risk att få en psykisk sjukdom. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontakt.

Skattningsskalor

Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad