Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Sömnstörning hos barn och unga med psykisk ohälsa - Differentialdiagnoser

Sömnsvårigheter är ett symtom vid depression. Hos ungdomar är det vanligare att man sover för mycket än att som äldre vakna tidigt på morgonen. Depression är även en vanlig följd av ihållande sömnsvårigheter och det kan då vara mest effektivt att behandla sömn- svårigheterna.

Utred i vilken omfattning barnet upplever nedstämdhet och minskad glädje i livet och om detta är en följd av att barnet har svårt att sova och orka med ett aktivt liv eller om depressionen kommit först och ”lever sitt eget liv”.

Typiska symtom på depression:

  • Minskad glädje och företagsamhet
  • Socialt tillbakadragande
  • Minskad/ökad aptit
  • Ökad irritabilitet
  • Trötthet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Tankar på att inte vilja leva eller att skada sig själv

Vid neuropsykiatriska funktionshinder, ADHD och autismspektrumstörning, är det vanligt med avvikande sömnmönster och sömnbehov. Undersök om det funnits perioder i barnets liv då barnet sovit bra och utgå från barnets individuella mönster. Sömnsvårigheter kan även vara ett tecken på att barnet har för höga krav eller bristande rutiner och förutsägbarhet i sin vardag och det är viktigt att också försöka anpassa vardagen.

Vid odiagnostiserade funktionshinder är det viktigt att se till helheten och prioritera en neuropsykiatrisk utredning inom specialistvården vid behov. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder kan dock även vara mycket hjälpta av en konkret behandling av sömn- svårigheterna.

Vid generaliserat ångestsyndrom är sömnsvårigheter ett symtom av flera. Omfattande oro kan leda till spänning i kroppen och svårigheter att varva ner och sova. Vid separationsångest kan barn få svårt att sova om sänggåendet är förknippat med oro att vara ifrån sina föräldrar. Sömnstörning är också mycket vanligt vid erfarenheter av trauma och PTSD. Utred vad som är den drivande problematiken och vad som kom först för att få guidning i hur ni ska behandla besvären.

Flera somatiska sjukdomar kan ge sömnstörning. Exempel på detta är återkommande smärta, apnéer och snarkning på grund av adenoid bakom näsan, reflux/halsbränna, astma, hypertyreos, RLS (restless legs), sömnapnésyndrom mm. Diskutera/remittera till läkare vid behov!

Exempel på detta är behandling med inhalation med betastimulerare (astma) eller central- stimulerande läkemedel (ADD/ADHD)

Sömnstörning kan vara delsymtom vid flera psykiska sjukdomar. Vid t.ex. bipolär sjukdom och manisk episod är personen då vaken och aktiv på natten. Den unge sover minst två timmar mindre än vanligt och känner ingen negativ påverkan, snarast en ökad energi.

Psykossjukdom kan vara svårt att diagnostisera initialt och sömnstörning kan vara ett tidigt tecken.

Publicerad: 2015/07/10 Senast uppdaterad: 2017/07/10