Sömnstörning hos barn och unga med psykisk ohälsa - Behandling

Vid lindriga besvär, kartlägg och hjälp familjen med råd och stöd om sömn. Även behandling inleds vanligen med detta moment.

 • Normalisera hur vanligt det är att då och då sova dåligt och att det för det mesta går över av sig självt. Tala samtidigt om att sömnen är mycket viktig för att kunna må bra.
 • Uppmuntra bra sömnvanor: regelbundna rutiner och nedvarvning innan säng- gående, regelbundna tider för sänggående och uppstigning, gå till sängs när man är sömnig, somna på egen hand utan förälders sällskap.
 • Övriga vanor: gå igenom problem, bekymmer och planering på dagtid, ej i sängen. Regelbunden fysisk aktivitet, frisk luft och ljus under dagarna.
 • Sömnhygien: bekväm säng i välkänd miljö, rätt temperatur, mörklagt, lugnt och tyst rum.
 • Det kan vara sömnstörande med: tv, mobil eller dator i sovrummet, uppspelthet eller upprördhet innan sängdags, träning eller annan kraftig fysisk aktivitet sent på kvällen, koffeinhaltiga drycker efter klockan 16.00 (t.ex. kaffe, energidryck, Coca-cola, choklad), rökning, alkohol och droger (tonåringar), stora måltider (men även att gå till sängs hungrig) och mycket dryck sent på kvällen, för mycket eller sena tupplurar, att ligga vaken länge i sängen.

Bra information finns på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.:

För vuxna: på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

För mer etablerad sömnstörning, insomni, rekommenderas KBT, som i studier av vuxna patienter visat god effekt på kort och lång sikt avseende minskning av insomningstiden, vakentiden under natten och graden av sömnbesvär. För barn och unga finns inte studier i samma omfattning, evidensläget är osäkert och bäst evidens finns för beteendeterapeutiska metoder. Använd sömndagbok anpassad till familjen och välj komponenter utifrån problem- beskrivning. Behandling brukar ta 4-8 sessioner.

Huvudsakliga komponenter i behandling är:

 • Psykoedukation om sömn (hur mycket sömn behöver man, hur ser sömncyklerna ut).
 • Etablera rutiner för nedvarvning, sänggående och att gå upp samma tid varje morgon.
 • Stimuluskontroll: bara sova i sängen, gå upp om man ej somnar inom 30 minuter.
 • Avslappning: övningar i att varva ner och släppa grubblande.
 • Sömnrestriktion: att senarelägga sänggåendet, så att man är sömnig och kan somna när man lägger sig. För tonåringar med mycket förskjuten dygnsrytm kan det handla om att hålla sig vaken hela dagen (istället för att sova om de brukar göra det) och lägga sig normal tid på kvällen och då vara så trött att de förhoppningsvis somnar.
 • Identifiering och omstrukturering av överdrivet negativa tankar (exempelvis ”jag kommer inte att kunna somna”).
 • Sömnhygien med förändring av vanor som vidmakthåller sömnproblem (exempelvis försöka lösa problem i sängen, använda mobilen sent på kvällen eller under natten för t.ex. spel, sms, sociala medier, överdrivet tv-tittande eller datoranvändning).
 • Utsläckning eller gradvis utsläckning. Att avbetinga den negativa kopplingen till sömnsituationen och lära barnet att somna själv genom att föräldern tittar till barnet vid bestämda tillfällen istället för att förstärka barnets gråt med uppmärksamhet.

Boktips och manualer om sömn och sömnbehandling:

 • A Clinical Guide to Pediatric Sleep: Diagnosis and Management of Sleep Problems, Jodi A. Mindell & Judith Owens (2003), ISBN 0-7817-4012-6
 • Sov gott! Råd och tekniker från KBT, Susanna Jernelöv, 2008

 1. Tyngdtäcke kan förskrivas till personer med mycket stor motorisk oro och mycket grava sömnsvårigheter. Täcke förskrivs inte inom ramen för första linjen.
 2. Sömnläkemedel Melatonin AGB finns med på Kloka Listan/Janusinfo 2017. KBT är första behandlingsval vid sömnstörningar. Vid sömnstörningar ska bakomliggande orsak utredas innan behandling väljs. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling. Evidensläget för sömnmedel till barn och ungdomar är bristfälligt.
Publicerad: 2015/07/15 Senast uppdaterad: 2017/07/10