Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Psykologisk behandling - barn och unga med långvarig smarta - Om dokumentet

Författare: Emma Högberg, leg psykolog, Psykologkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Fredrika Gauffin, barnläkare, BUMM Liljeholmen

Granskat av referensgrupp: Kersti Ejeby (verksamhetschef, Gustavsbergs vårdcentral), Sigrid Salomonsson (psykolog och enhetschef, Hamnen, Gustavs- bergs vårdcentral), Charlotte Oja (allmänläkare, Capio Farsta vårdcentral), Peter Ericson (verksamhetschef, BUP Sydväst), Louise Lettholm (chefspsykolog, Psyko- logkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset), Annelie Klassen (psykolog, Sigtu- na-, Norrviken- och Valsta vårdcentral), Lena Bivebäck (psykolog, Praktikertjänst, Råcksta/Vällingby Närvårdsmottagning), Ulrika Wallbing (sjukgymnast, fysioter- apeut, Psykiatri barn och ungdom), Helena von Schewen (sektionschef, Maria Ungdom, Beroendecentrum), Bonna Dahl (barnläkare, Gustavsbergs vårdcentral), Malin Bergström (konsultpsykolog, BHV Nord), Katrin Engel (allmänläkare och enhetschef, Boo vårdcentral), Kristina Laurell Laroussi (handläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen), Gertrud Wahlund (handläggare, Hälso- och sjukvårdsför- valtningen)

Granskat av Spesak: Helena Martin (Barn- och ungdomsmedicin), Lena Pomerleau (Allmänmedicin), Olav Bengtsson (Barn- och ungdoms- psykiatri)

Gäller för: Husläkarmottagningar och Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar med tilläggsuppdrag i Stockholms läns landsting

Publicerat: 2015-12-20 (version 1)

Publicerad: 2015/12/20 Senast uppdaterad: