Psykisk ohälsa hos barn och unga med kronisk sjukdom eller neuro- psykiatrisk funktionsnedsättning - Symtom/kriterier

Psykisk ohälsa samtidigt som eller som pålagring till kronisk sjukdom eller funktionsned- sättning karaktäriseras av att barnet får svårt att klara viktiga delar i sitt liv såsom skola, fritidsaktiviteter samt att bygga och upprätthålla vänskapsrelationer. Symtomen kan variera stort och komma tidigt när man får diagnosen eller efter en längre tids sjukdom/funktions- nedsättning. Det kan t.ex. vara en normal reaktion när man får en diagnos som kan innefatta en sorgereaktion eller förnekelse av diagnosen, där barnet kan behöva uppföljning och stöd för bearbetning och acceptans. Symtom kan också yttra sig som en överdriven ängslan och oro vid en potentiellt livshotande sjukdom, som t.ex. en allvarlig födoämnesallergi. Vissa symtom, som t.ex. dagväta och soiling, kan skapa undvikande beteende i sociala situationer. Vid ADHD kan funktionsnedsättningen ha förelegat under lång tid före utredning och diagnos, vilket kan ha resulterat i dålig självkänsla, olika stressreaktioner eller beteendestörningar. Nedstämdhet, ångest, sömnstörningar och svårigheter i sociala relationer är vanliga symtom.

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10