Vägledningsdokument - Psykisk ohälsa hos barn och unga med kronisk sjukdom eller neuro- psykiatrisk funktionsnedsättning

Det här vägledningsdokumentet beskriver vad som bör beaktas vad gäller symtom, utredning och behandling vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med samtidig kronisk somatisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dokumentet beskriver även det vård utbud till vilka barn kan hänvisas vid behov av ytterligare stöd.

Exempel på diagnoser där psykisk ohälsa är vanligt förekommande som pålagring eller sam- sjuklighet är t.ex. svåra födoämnesallergier/astma, inflammatorisk tarmsjukdom, fetma och olika rörelsehinder (t.ex. CP-skada). Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan också leda till andra typer av psykisk ohälsa som ångest eller sömnstörning. Psykisk ohälsa vid smärta eller obehagstillstånd (som huvudvärk och funktionella mag-tarmsmärtor) behandlas i väg- ledningsdokumentet Psykologisk behandling av barn och unga med långvarig smärta. Trots och normbrytande beteende behandlas huvudsakligen i vägled- ningsdokumentet Utagerande beteende hos barn och unga med psykisk ohälsa

Relaterade länkar

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10