Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa - Uppföljning/kvalitetsindikatorer

Uppföljning

Utvärdering av behandlingen bör ske kontinuerligt. Frekvensen för utvärdering beror på behandlingstyp och uppsatta mål.

Kvalitetsindikatorer

Den avgörande kvalitetsindikationen är huruvida behandlingar har god effekt. Det är av stor vikt att utvärdera behandlingsinsatser med validerade instrument. Om lämpligt kan C- GAS och SDQ användas för uppföljning, samt diagnosspecifika skalor om behandling ger för specifika tillstånd.

Publicerad: 2014/10/17 Senast uppdaterad: 2017/07/10