Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa - Symtom / Kriterier

Vanligen märker föräldrar, anhöriga eller personer i barns närmiljö när ett barn inte mår bra psykiskt. Symtomen kan variera kraftigt mellan individer, tillstånd och i olika åldrar. Se symtom för respektive tillstånd. För de yngsta barnen är det psykiska och fysiska välbefinnandet intimt förknippade. Psykisk ohälsa kan ta sig kroppsliga uttryck eller visa sig i svårigheter i föräldra-barnsamspelet.

Viktiga symtom att lägga märke till är om ett barn under längre tid är:

 • Skrikig
 • Står still eller går tillbaka i sin psykomotoriska utveckling
 • Tystlåten
 • Ledsen
 • Energilös
 • Arg, utagerande
 • Spänd i kroppen
 • Undviker aktiviteter, skola, vänner, familj
 • Undviker sådant som barnet vanligtvis brukar uppskatta
 • Orolig
 • Har minskad eller ökad aptit
 • Svårt att sova
 • Ihållande/återkommande ont i magen
 • Ihållande/återkommande ont i huvudet
 • Inte tycks förstå instruktioner hemma och i skolan
 • Inte tycks förstå eller uppskatta socialt samspel
Publicerad: 2014/10/17 Senast uppdaterad: 2017/07/10