Vägledningsdokument - Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa

Vård av barn och unga med psykisk ohälsa är ett tilläggsavtal till Husläkarmottagning (HLM) och Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM).

Målgrupp

Enhetens uppdrag är att vara första linjens mottagning för all psykisk ohälsa hos barn och unga 0-17 år. Enheten ska ha hög tillgänglighet per telefon och för ett första besök för bedömning. Målsättning ska vara att barnet så snabbt som möjligt får kontakt med rätt vårdgivare och på rätt vårdnivå.

Enheten har också i uppdrag att samverka med vårdgrannar och andra aktörer i när- området och verka för att barn och unga får hjälp av annan huvudman, t.ex. är kommun och socialtjänst lämpliga kontakter när social problematik dominerar.

På enheten kan alltså en stor bredd av problem aktualiseras. Vissa tillstånd är vanligare än andra och kommer att beskrivas mer i detalj i andra vägledningsdokument.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/10/17 Senast uppdaterad: 2017/07/10