Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Gemensamt rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård - Metodstöd för SIP

Material har tagits fram som ger stöd till kallelse, genomförande och uppföljning av SIP.

Materialet finns tillgängligt på www.vardgivarguiden.se/SIP Länk till annan webbplats.

Blanketter, mallar och metodstöd för SIP

  1. Checklista till personal om SIP
  2. Kallelse till möte för SIP
  3. Medgivandeblankett där den enskilde lämnar ett giltigt samtycke till SIP
  4. Handbok för personal kring samtyckch medgivande
  5. Mall för SIP

Barn och unga

  1. Min plan - Barn och unga
  2. SIP-blankett för barn och unga
  3. Uppföljning av SIP – för barn och unga
Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad