Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Gemensamt rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård - Beskrivning av rutin för utskrivningsprocessen

Vissa aktiviteter i utskrivningsprocessen varierar beroende på den enskildes behov av samordning före och efter utskrivning. Detta tydliggörs i rutinen med färgmarkeringar och en kort beskrivning av den enskildes behov. För enskilda individer (grå) som inte omfattas av lagen gäller etablerade rutiner vid utskrivning utifrån gällande lagstiftning.

För enskilda individer som övergår från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård gäller särskilda bestämmelser i utskrivningsprocessen. Dessa bestämmelser finns beskrivna i Särskilda bestämmelser för individer som övergår till öppen vårdform enligt LPT och LRV.

Den rutin som följer nedan beskriver utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

  1. Skicka inskrivningsmeddelande , 903.8 kB.
  2. Utse fastvårdkontakt , 220.3 kB.
  3. Planera inför utskrivning , 1 MB.
  4. Källa till SIP , 361.9 kB.
  5. Meddela om utskrivningsklar , 398.5 kB.
  6. Meddela vid utskrivning , 468.4 kB.
  7. Upprätta eller uppdatera samordnad individuell plan , 513.8 kB.
  8. Följa upp och avsluta samordnad individuell plan , 406.9 kB.


Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad