Ensamkommande barn och ungdomar - Om dokumentet

Författare: Karl Almqvist Simonsson, psykolog, Gustavsbergs vårdcentral

Granskat av referensgrupp: Katrin Hagskog-Engel (bitr. verksamhetschef, Boo vårdcentral), Linda Ritheim (psykolog, Södertälje BUMM), Karima Assel (överläkare psykiatri, Transkulturellt Centrum), Mikael Billing (psykolog, chef, BUP Asylpsykiatrisk enhet), Ingela Svederus (psykolog, chef, BUP Farsta), Emma Högberg (psykolog, Liljeholmen BUMM)

Granskat av Spesak: Helena Martin (Barn- och ungdomsmedicin), Lena Pomerleau (Allmänmedicin), Maria Silverberg Mörse (Barn- och ungdomspsykiatri)

Gäller för: Husläkarmottagningar och Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar med tilläggsuppdrag i Stockholms läns landsting

Publicerat: 2016-10-20 (version 1)

Publicerad: 2016/10/20 Senast uppdaterad: