Ensamkommande barn och ungdomar - Diagnostiska kriterier

I inledningen till DSM-V finns ett särskilt avsnitt tillägnat kulturella skillnader avseende de diagnostiska kriterierna. I texten diskuteras hur psykisk ohälsa definieras av kulturella aspekter och normer. Till kriterierna för många diagnoser i den andra delen av DSM-V

finns kompletterande text om kulturella aspekter som kan vara av betydelse för diagnostiken. I den tredje delen finns därtill en kulturformuleringsintervju som syftar till att ge stöd i att förstå patientens egen förståelse av sin psykiska hälsa.

Publicerad: 2016/10/20 Senast uppdaterad: