Ensamkommande barn och ungdomar - Bedömning/utredning

Vid bedömningssamtal med ensamkommande barn och unga ska medgivande finnas från patientens gode man/tillförordnade vårdnadshavare. God man, familjehemsföräldrar eller kontaktperson på HVB-hem bör närvara vid besöken på mottagningen, dels för att kunna bidra med kompletterande information till bedömningen, dels för att hjälpa patienten att ta till sig eventuell återkoppling och dels för att vara behjälplig med tidsbokning och andra praktiska detaljer. Medföljande person bör vara den som känner patienten bäst och därmed kan bidra med mest relevant information.

Publicerad: 2016/10/20 Senast uppdaterad: