Depression och nedstämdhet hos barn och unga 6-17 år - Vårdnivå

Enheten för barn och unga med psykisk ohälsa på BUMM eller HLM

Behandlar mild till måttlig depression hos barn och ungdomar i åldern 0-17 år av psykolog och eventuellt socionom.

Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistnivå (BUP)

Behandlar måttlig till svår depression samt gör akuta bedömningar t.ex. vid suicidrisk. Dagtid har de lokala öppenvårdsmottagningarna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården. Helger, kvällar och nätter söker patienter till BUP:s akutenhet på Sachsgatan 10, vid Södersjukhuset i Stockholm.

Faktorer som talar för specialistnivå:

  • Stort depressionsdjup
  • Många och ihållande depressionssymtom
  • Osäker eller förhöjd suicidrisk
  • Stor funktionspåverkan
  • Behandlingsförsök inom första linjen har inte varit framgångsrikt
  • Depression som inte har daglig variation och litet samband med yttre händelser
  • Samsjuklighet med annan psykisk/neuropsykiatrisk sjukdom (t.ex. utagerande beteende, ångest, Aspergers syndrom, ADD/ADHD)

BVC

Har ett viktigt uppdrag att identifiera nedstämdhet hos föräldrar till mindre barn. Ned- stämdhet och depression hos barn under sex år är mycket ovanligt och då en konsekvens av allvarlig omsorgssvikt, bristande föräldrastöd och/eller en svår social eller psykologisk situation i familjen. Dessa barn ska alltid behandlas på specialistnivån BUP.

Publicerad: 2015/10/01 Senast uppdaterad: 2015/10/01