Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Depression och nedstämdhet hos barn och unga 6-17 år - Uppföljning

Fördjupad bedömning eller remittering bör övervägas när insatserna efter 5 gånger inte har inneburit någon eller otillräcklig förändring av problemen eller när behandlaren direkt bedömer att mer information behövs för att avgöra vilka insatser som ska sättas in.

Behandling avslutas på initiativ från föräldrarna eller behandlaren. Familjen bör erbjudas möjlighet till vidare kontakt vid behov med samma behandlare (om så önskas) för en återkommande kort serie samtal.

Publicerad: 2015/10/01 Senast uppdaterad: