Depression och nedstämdhet hos barn och unga 6-17 år - Symtom och kriterier

Människor i alla åldrar känner sig ibland sorgsna eller nedstämda. Det är naturligt när man är med om svåra saker. Det är en del av livet för både barn och vuxna och det hjälper oss att känna vad som är viktigt för oss, vad vi behöver utveckla för att klara livets prövningar och får oss att signalera till andra att vi behöver extra stöd och omsorg i perioder. Mildare ned- stämdhet, sorg och krisreaktioner går naturligt över efter en tid och förlamar inte hela livet.

Depression är ett allvarligare tillstånd som pågår en längre tid med större påverkan på livet. Det är vanligt att deprimerade tonåringar inte orkar gå till skolan eller slutar umgås med vänner. Symtom på depression kan skilja sig åt beroende på ålder, kön, personlighet och kultur.

Depression bland barn och unga är oftast en tydlig följd av livssituationen. Ju fler depressiva episoder en individ varit med om, desto svagare är kopplingen till livshändelser och starkare koppling till individens depressiva mönster och tidigare erfarenheter. Det är därför av stor vikt att uppmärksamma nedstämdhet hos barn och unga och att stödja dem i att hantera utmaningar och känna tilltro till sin egen förmåga och omgivningen. Det är också av största vikt att ta hänsyn till faktorer i omgivningen och försöka tillrättalägga då det oftast är här man hittar orsaken till barnets depression.

Typiska symtom på depression:

  • Minskad lust, glädje, energi och företagsamhet
  • Känslor av hopplöshet och/eller värdelöshet
  • Social tillbakadragenhet
  • Ökad/minskad aptit
  • Ökad irritabilitet
  • Trötthet, sover för mycket eller för lite
  • Koncentrationssvårigheter
  • Tankar på att inte vilja leva eller att skada sig själv
  • Tillbakagång i utvecklingen

Hos barn och ungdomar är det mer vanligt än hos vuxna med utagerande symtom som irritation och ilskeutbrott.

Ytterligare information finns på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. och BUP:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2015/10/01 Senast uppdaterad: 2015/10/01