Depression och nedstämdhet hos barn och unga 6-17 år - Riskfaktorer

Det finns en mängd riskfaktorer som kan öka risken för depression. Det finns även skyddsfaktorer som fungerar förebyggande. Inga av faktorerna är absoluta, man får bedöma en sammanvägd risk utifrån antalet faktorer inom och utom individen.

Riskfaktorer för depression:

 • Psykosocial belastning
 • Missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom, särskilt depression hos förälder
 • Brister i skola och fritid
 • Bristande relationer, mobbing, avsaknad av vänner och stöd från föräldrar
 • Trauma, sorg, adoption, familjehemsplacering, asylsökande
 • Temperament: ängslig, grubblande, hämmad, reaktiv/känslosam
 • Negativa tankemönster, negativ kroppsuppfattning
 • Kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar
 • Övervikt
 • Förlossningsskador
 • Ihållande smärta

Skyddsfaktorer:

 • Goda relationer till kamrater och vuxna
 • God social förmåga
 • Hög begåvning
 • Vilja att satsa på skolarbetet
 • Känsla av att kunna påverka sitt liv
 • Humor
Publicerad: 2015/10/01 Senast uppdaterad: