Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - Riskfaktorer

Både omgivningsfaktorer och barnets egen disposition påverkar risken att utveckla ångestproblematik.

  • Hereditet
  • Temperament (hämmad/blyg, barnet reagerar med rädsla/oro snarare än nyfikenhet i nya situationer)
  • Otrygga eller desorganiserade anknytningsmönster
  • Neurologisk och somatisk reaktivitet inför sådant barnet uppfattar som skrämmande
  • Modellinlärning: Nära anhöriga visar stark rädsla och undvikande av ångestladdade situationer vilket gör att barnet tar efter
  • Situationer där barnet blivit skrämt/traumatiserat och betingat ångest och rädsla till exempelvis en social situation
  • Överbeskyddande omgivning som förstärker och underlättar barnets undvikande av ångestframkallande situationer alternativt en kritisk och kontrollerande föräldrastil där barnet inte får hjälp att närma och vänja sig vid det som upplevs som skrämmande
  • Mobbning
  • Långvarigt ogynnsamma uppväxtförhållanden
Publicerad: 2014/10/12 Senast uppdaterad: