Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - Relaterade länkar

Bedömningsinstrument

Riktlinjer och behandling

Ensessionsbehandling

T. Davis III, T. Ollendick & L-G. Öst (Eds.) Intensive One-Session Treatment of Specific Phobias, New York, Springer 2012.

För utbildning, kontakta professor Lars-Göran Öst: ost@psychology.su.se

Traumafokuserad KBT

Cohen, J.A., Mannarino, A.P., & Deblinger, E. Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents, New York, The Guilford Press 2006.

För mer information om traumafokuserad KBT, se länk TF-CBT Web. http://tfcbt.musc.edu/ Länk till annan webbplats.

Text

Publicerad: 2014/10/12 Senast uppdaterad: