Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - Gränsdragning och samverkan

Maria Ungdom

Behandlar komplicerade fall med komorbiditet av missbruk och beroende.

Socialtjänsten

Har ett viktigt uppdrag när det gäller insatser till familjer. Det gäller såväl tidiga insatser som svåra fall med våldsamt beteende och kriminalitet.

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: