Tvångssyndrom - Symtom och kriterier

Tvångssyndrom (eng.: Obsessive-compulsive disorder, OCD) är en vanlig, ofta kronisk sjukdom präglad av tvångstankar och tvångshandlingar Tvångstankar är återkommande påträngande och ofrivilliga tankar, bilder eller impulser som upplevs inte stämma överens med egna värderingar, självbild eller upplevelser (egodystona). Dock upplevs tankarna komma från individen själv och inte utifrån (såsom vid rösthallucinos). Tankarna upplevs oftast meningslösa och väcker ångest, äckel, tvivel eller annat obehag.

Tvångshandlingar är viljestyrda beteenden som utförs repetitivt i syfte att minska obehaget framkallat av tvångstankar, för att neutralisera dessa eller förhindra att någon katastrof inträffar. Ibland beskrivs tvångshandlingarna som ritualer där upprepade beteenden utförs alltid på ett särskilt sätt och repetitivt. Tvångshandlingar innefattar även ångestreducerande mentala ritualer (till exempel att kontrollera att inga ord jag säger innehåller tre bokstäver).

Diagnostiska kriterier enligt DSM-5 innefattar

 • Förekomst av tvångstankar och/eller tvångshandlingar
 • Besvären är tidskrävande, tar mer än en timme dagligen i anspråk eller orsakar signifikant lidande eller funktionsnedsättning
 • Beror inte på ett annat medicinskt tillstånd, är inte resultat av läkemedelsbiverkan eller droganvändning
 • Förklaras inte bättre av ett annat tillstånd i DSM-5
 • Specifikatorer kan vara förekomst av tics, samt insikt (god, bristande, utan) (3)

Vanliga symtomgrupper är

 • Rädsla för smitta och smuts (”Tänk om jag fick hiv av att ta i handtaget.”)
 • Tvättvång (överdriven handtvätt och rengöring av saker)
 • Rädsla att skada någon annan (”Tänk om jag sticker kniven i barnet fast jag inte vill.”)
 • Kontroller (kontrollera att saker är rätt, så att ingen kommer till skada, till exempel stänga av spisen och släcka lampor)
 • Symmetri, ordnande och räknande (tankar om att saker måste kännas ”helt rätt”, läsa eller skriva om och om igen, upprepa saker)
 • Sexuella tvångstankar (”Tänk om jag är pedofil”) (3-5)

ICD 10: F42 Tvångssyndrom

Detta kan specificeras enligt följande:

F42.0 Tvångssyndrom präglat av tvångstankar
F42.1 Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingar
F42.2 Tvångstankar med tvångshandlingar

DSM-5: Tvångssyndrom

För DSM-5 är det också möjligt att specificera graden av insikt (god, hygglig, bristande, utan/vanföreställningar), samt huruvida patienten har (eller har haft) tics.

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: