Tvångssyndrom - Sjukskrivning

Sjukskrivning rekommenderas i regel inte då den kan medföra ökade besvär och ökat undvikande. Arbetsförmågan kan dock vara tillfälligt nedsatt. Om sjukskrivning ändå är aktuell bör den hållas kort, 2-6 veckor. Deltidssjukskrivning bör alltid övervägas.

Som ett led i ERP-behandlingen kan återgång till arbete vara en del av målformuleringen. Vid intensiva behandlingsinsatser kan patienter erhålla förebyggande sjukpenning för behandlingstimmarna per vecka inklusive restid. Sjukskrivning kan då i många fall undvikas. Vissa patienter med funktionsnedsättande tvångssyndrom som inte svarar på behandling, eller som har betydande samsjuklighet, kan ha permanent nedsatt arbetsförmåga.

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: