Tvångssyndrom - Samsjuklighet

Det är vanligt med samsjuklighet som drabbar cirka 75 procent av patienterna (14,15). Det är därför viktigt att noggrant värdera vilken störning som först ska behandlas. Sekundära depressioner förekommer och samsjuklighet med autismspektrum ligger runt 17 procent (16). Upp till 30 procent av dem som har tvångssyndrom har också ett ticssyndrom (3).

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: