Tvångssyndrom - Riskbedömning

Patienter med tvångssyndrom utför inte innehållet i sina tvångstankar (exempelvis sticka kniven i sin partner när man hackar grönsaker, kasta sitt barn från balkongen av misstag etc.). Det är viktigt att förstå skillnaden mellan impulskontrollstörningar där man agerar på impulser samt tvångssyndrom där tvångstankarna är egodystona och patienterna gör allt i sin makt för att hindra katastroferna i sina tvångstankar från att inträffa.

Tyvärr rapporterar media ibland på ett felaktigt sätt att brott har begåtts av en gärningsman med tvångssyndrom utan att ha belägg för det (24). Däremot är risken för suicid ökad för patienter med tvångssyndrom och därför är suicidriskbedömningar viktiga, särskilt vid komorbiditet (såsom substansrelaterade syndrom eller depression) (25,26).

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: