Tvångssyndrom - Om dokumentet

Författare: Diana Radu Djurfeldt, Överläkare, MFT, Psykiatri Sydväst

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm samt remissinstanserna enligt projektplan

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: