Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Tvångssyndrom - Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter med tillgång till KBT och väntetider till KBT.
  • Andel patienter som skattas med Y-BOCS/CY-BOCS och OCI-R/OCI-CV vid bedömning, behandlingsstart och behandlingsavslut.
  • Andel patienter som inte förskrivs bensodiazepiner
Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: