Tvångssyndrom - Komplikationer

Även om många patienter upplever en effekt av behandlingen har en betydande andel kvarstående symtom. Begränsad insikt kan medföra bristande följsamhet till vårdkontakter och behandling. Tvångssyndrom medför en ökad risk för depressioner och suicid. Intag av (viss) kost, vätskor och läkemedel kan ibland vara kraftigt begränsat av tvångssyndrom (till exemplet vid tvångstankar om smuts/smitta/föroreningar). Patienter kan på grund av svår tvångssyndrom ha mycket svårt att komma utanför sin bostad under långa perioder, ibland månader och år.

Det är viktigt anamnestiskt att ta reda på dessa specifika svårigheter och anpassa den somatiska utredningen utifrån detta (kontrollera utöver sedvanliga prover även järn och järndepåer, vitaminnivåer såsom B12, folsyra, 25-OH-D-vitamin), substituera eventuella brister och erbjuda råd om levnadsvanor. Behandling med SSRI och klomipramin (TCA) kan medföra muntorrhet med risk för karies. Informera patienter om sugtabletter, besök hos tandhygienist samt möjlighet till fri tandvård. Vid behandling med antipsykotiska läkemedel bör uppföljning av metabola parametrar ske (glukos, blodfetter, BMI).

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: