Tvångssyndrom - Epidemiologi

Prevalens

Tvångssyndrom har en prevalens på ungefär 2 procent och är lika vanligt bland män och kvinnor. Tvångssyndrom förefaller vara lika vanligt i alla kulturer. Tillståndet debuterar oftast i barndom eller tidig adolescens och har ofta ett kroniskt förlopp. Genomsnittlig debutålder bland barn och ungdomar är runt 10 års ålder (6). Pojkar har en högre prevalens än flickor under barndomen vilket beror på tidigare debut (3).

Förlopp

Utan behandling anses tvångssyndrom vara ett kroniskt tillstånd. Remission utan behandling är bland vuxna sällsynt (20 procent av dem som följs upp efter 40 år) (7) och debut under barndomen eller tonåren kan leda till kvarstående tvångssyndrom i vuxen ålder. 40 procent av dem som debuterar under barndomen eller tonåren kan uppleva en remission före de tidiga vuxenåren (3).

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: