Trichotillomani - Vård och remiss

Patienter med trichotillomani kan förekomma på olika nivåer i vården. Behandling av själva hårryckandet bör i första hand ske inom psykiatrisk specialistvård. Vid mildare fall av hårryckande, där patienten inte upplever ett kliniskt signifikant lidande och/eller nedsatt funktionsförmåga (och således inte uppfyller kriterier för diagnos), kan detta istället handläggas inom primärvården.

Vid somatiska komplikationer till följd av hårryckande, till exempel begränsad återväxt eller sväljning av hår (vilket kan orsaka trichobezoarer, dvs. gastrointestinala hårbollar), bör patienten beroende på aktuell komplikation behandlas inom somatisk primär- respektive specialistvård.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: