Trichotillomani - Utredning

Allmän utredning

Alla patienter inom vuxenpsykiatrin ska genomgå en Basutredning. Något motsvarande finns inte standardiserat inom barn- och ungdomspsykiatrin, varvid det rekommenderas att använda en standardiserad diagnostisk intervju (till exempel MINI-Kid). Gör alltid en Suicidriskbedömning. Var noga att diagnostisera såväl trichotillomani som eventuell samsjuklighet.

Trichotillomani kan screenas för med hjälp av ett par enkla frågor:

  • Händer det att du rycker hårstrån från huvudet, andra delar av kroppen, andra personer eller föremål? Gör du det ofta? Har du försökt låta bli utan att lyckas? Blir det till ett problem för dig?

Ta anamnes över patientens utveckling, gärna med hjälp av patientens närstående. Undersök familjehistorik av trichotillomani, men också vanliga komorbida tillstånd.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: