Trichotillomani - Symtom o kriterier

Trichotillomani (eng: trichotillomania/hair-pulling disorder) utmärks av upprepat ryckande av hår vilket resulterar i hårbortfall. Patienten har gjort upprepade försök att sluta med beteendet, utan att lyckas. Ryckandet leder till att patienten upplever lidande och/eller nedsatt funktionsförmåga inom skola/arbete, socialt eller andra viktiga områden. (1)

Ryckandet kan föregås av en rad olika känslor, exempelvis en upplevelse av ångest eller sysslolöshet. (1) Studier har visat att många (omkring 80 procent) upplever en inre spänning som släpper i och med ryckandet (2), men detta utgör inte längre något kriterium för diagnos. (1) Ryckande kan utföras såväl automatiskt (omedvetet) som fokuserat (medvetet). Vanligen förekommer ryckandet inte i närvaro av andra, undantaget familjemedlemmar.

Hårryckande kan ske från hela kroppen, men är vanligast från hårbotten, ögonbryn, ögonfransar och kön. (3) Det förekommer också att ryckande sker från andra personer eller föremål (till exempel leksaker eller textiler). (1)

Flertalet beteenden hör vanligen samman med ryckandet, som att leta efter ett speciellt hår att rycka, att försöka rycka hår på ett speciellt sätt eller att visuellt granska, leka med eller svälja håret efter att det ryckts.

ICD-10: F63.3, Trichotillomani

DSM-5: Trichotillomani

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: