Trichotillomani - Sjukskrivning

Försäkringsmedicinska riktlinjer vid trichotillomani saknas. Trichotillomani föranleder i sig sällan sjukskrivning, men patientens eventuella samsjuklighet bör också tas i beaktande. Bedöm noga tänkbara risker en sjukskrivning kan medföra, till exempel risk för att eventuella undvikanden vidmakthålls. Om skola eller arbetsplats undviks till följd av trichotillomani kan en positiv beteendeförändring med fördel ingå i målformuleringen i KBT.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: