Trichotillomani - Samsjuklighet

Patienter som söker vård för trichotillomani tenderar att ha åtminstone en ytterligare samtidig diagnos, framförallt förstämnings- eller ångestsyndrom. Det har också rapporterats att vuxna patienter ofta söker hjälp för andra symtom, även om diagnosen trichotillomani samtidigt uppfylls. Samtidig depression har rapporterats till närmare 30 procent. Tvångssyndrom har visats förekomma hos cirka 11 procent. (10)

Samsjukligheten hos vårdsökande barn och ungdomar med trichotillomani har visats vara omkring 40 procent, där depression, generaliserat ångestsyndrom (GAD), social ångest (fobi), tvångssyndrom, uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) och trotssyndrom varit vanligast förekommande (11,12).

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: