Trichotillomani - Riskfaktorer

Det tycks finnas en biologisk sårbarhet att utveckla trichotillomani, men resultaten är inte entydiga. (7) (8) Förstagradssläktingar till patienter med trichotillomani har uppvisat en högre förekomst av trichotillomani och tvångssyndrom än normalpopulationen, vilket indikerar ett genetiskt samband. (8) Därtill har trichotillomani visats dela många genetiska faktorer med dermatillomani. (9) Sammantaget tycks såväl genetiska som miljömässiga faktorer påverka uttrycket.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: