Trichotillomani - Riskbedömning

En riskbedömning bör beakta tänkbara somatiska komplikationer (till exempel om patienten sväljer hår) samt psykiatrisk samsjuklighet. Gör även en suicidriskbedömning.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: