Trichotillomani - Kvalitetsindikatorer

  • Hänvisas patienten till lämplig medicinsk undersökning vid misstänkta komplikationer till följd av hårryckandet, till exempel trichobezoarer?
  • Genomförs klinikerbedömning med NIMH-TSS/TIS (pdf) , 236.7 kB. och självskattning med MGH-HPS (pdf) , 310.1 kB. före och efter behandling samt också vid uppföljningar?
  • Ges psykoedukation om trichotillomani till patienten, anhöriga och eventuella andra (till exempel skola)?
  • Erbjuds patienten behandling med HRT?
  • Finns det formaliserade rutiner för uppföljningar av behandling?
Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: