Trichotillomani - Komplikationer

Även om många patienter blir hjälpta av HRT, tenderar symtom till viss del att kvarstå efter behandling. Tänkbar negativ påverkan till följd av trichotillomani innefattar bland annat nedstämdhet, social isolering/undvikanden, försämrad återväxt av hår, andra kroppsliga komplikationer (till exempel trichobezoarer), svårigheter med inlärning eller utförande av arbete samt minskat deltagande i fritidsaktiviteter.

Det är också vanligt att patienter hindras av samsjuklighet som depression, ångestsyndrom eller tvångssyndrom, av vilka depression är den vanligast förekommande. Det är viktigt att också erbjuda behandling för patientens samsjuklighet.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: