Trichotillomani - Juridik

LPTlänk till annan webbplats är sällan eller aldrig tillämpligt vid trichotillomani, annat än om det till exempel på grund av samsjuklighet skulle föreligga en hög suicidrisk.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: