Trichotillomani - Epidemiologi

Prevalens

Prevalensen av trichotillomani bland vuxna uppskattas ligga mellan 0,6 och 3,4 procent. (4) Studier av barn och ungdomar saknas. (5) Studier har visat att tillståndet är åtminstone tio gånger vanligare bland kvinnor än män. (6)

Förlopp

Hårryckande kan förekomma hos små barn, men beteendet försvinner oftast tidigt i utvecklingen. Trichotillomani debuterar vanligen i puberteten. Förloppet är utan behandling oftast kroniskt, med viss tendens att komma och gå i perioder. (1)

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: