Trichotillomani - Differentialdiagnos

Tvångssyndrom och andra relaterade syndrom

Hårryckande kan förekomma vid dysmorfofobi, där ryckandet görs för att förbättra en upplevd defekt i utseendet. (10) Hårryckande kan också förekomma vid tvångssyndrom men flera aspekter kan vara till hjälp för att skilja tillstånden åt. Hårryckande vid trichotillomani kan beskrivas som behagligt eller lustfyllt i sig (positivt förstärkt), föranleds vanligen inte av oönskade och påträngande tankar, består ofta av ett enskilt repetitivt beteende (ryckandet) och svarar dåligt på medicinering med SSRI. Hårryckande vid tvångssyndrom utförs typiskt för att slippa en obehaglig känsla (negativt förstärkt), föranleds vanligen av tvångstankar, består ofta av flertalet samtidiga och komplexa ritualer och svarar i regel bra på medicinering med SSRI. (10)

Hårryckande kan förekomma vid utvecklingsrelaterade tillstånd som autismspektrumtillstånd eller rörelsestereotypier. Skillnader är att hårryckande vid trichotillomani, till skillnad från rörelsestereotypier, inte är ändamålslöst samt inte alltid utförs rytmiskt. En ytterligare distinktion är att utvecklingsrelaterade tillstånd vanligen framkommer i tidig ålder, långt innan den typiska debuten av trichotillomani. (10)

Hårryckandet vid trichotillomani kan i vissa fall likna tillstånd innefattande svårigheter med känsloreglering och självskadebeteende (t.ex. Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/ Borderline personlighetsstörning), då ryckandet liksom självskadan kan utföras för att reglera känslor samt leder till fysisk skada. Skillnader är att självskadebeteende vanligen utförs frivilligt för att uppleva smärta, vilket inte är fallet med trichotillomani. Självskadebeteende sker också vanligen episodiskt, medan hårryckandet i trichotillomani snarare är vanestyrt. (10)

Trichotillomani diagnostiseras inte om hårryckandet eller hårbortfallet kan förklaras av något medicinskt tillstånd (till exempel hudinflammationer eller andra dermatologiska tillstånd Länk till annan webbplats.). Detta är speciellt viktigt att utreda i de fall patienter uppvisar synligt hårbortfall men nekar till ryckande. (1)

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: