Tourettes syndrom och andra syndrom - Vård och remiss

Patienter med Tourettes syndrom (TS) eller ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics (IMVT) kan förekomma på olika nivåer i vården. Lämplig vårdnivå beror på ticsens svårighetsgrad, hur dessa påverkar eller hindrar patienten samt förekomsten av psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet. För medelsvåra till svåra fall rekommenderas psykiatrisk specialistvård.

Primärvård

Denna vårdnivå är lämplig för bedömning och behandling av milda tics, såsom de fall där psykoedukation bedöms vara en tillräcklig insats (se Behandling/Insatser för mer information). I fall där patienten inte bedöms hindras/påverkas till följd av ticsen kan familjen rådas att vänta och se hur ticsen naturligt utvecklar sig, utan att direkt hänvisa patienten vidare i vårdkedjan.

Psykiatrisk specialistvård

Denna vårdnivå bör vara den huvudsakliga för patienter med medelsvåra till svåra tics. Remiss bör innehålla grundläggande information om förekommande motoriska och/eller vokala tics samt hur ticsen påverkar eller hindrar patienten. Även tidigare genomgången behandling och eventuell psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet bör framgå av remissen.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: