Tourettes syndrom och andra syndrom - Utredning

Allmänt

Alla patienter inom vuxenpsykiatrin ska genomgå en Basutredning. Då det inte finns någon motsvarande standardisering inom barn- och ungdomspsykiatrin, rekommenderas standardiserad diagnostisk intervju (till exempel MINI-Kid). Gör alltid en suicidriskbedömning. Var noga med att diagnostisera såväl eventuella ticssyndrom som samsjuklighet.

Screening av tidigare respektive aktuell förekomst av tics kan ske med hjälp av frågor som:

Har du (ditt barn) någonsin haft tics?
Med detta menas ofrivilliga ryckningar eller rörelser med kroppen, alternativt ofrivilliga yttranden av ljud. Exempel på vanliga tics är blinkningar med ögonen, ryckningar i ansikte, huvud eller nacke, armar eller axlar, samt korta ljud som hostningar och harklingar.

Ta anamnes över patientens utveckling, gärna med hjälp av närstående. Undersök familjehistorik av ticssyndrom och samsjuklighet. Notera att tics kan yttra sig olika i olika situationer, varför de till exempel kan vara påtagliga i patientens hemmiljö men missas av vårdpersonal.

Konsultation med läkare rekommenderas vid plötslig debut av svåra tics, atypiska tics, misstanke om neurologiska avvikelser eller vid förekomst av tics som är (eller riskerar bli) fysiskt skadande (21).

Specifik utredning

Bedömningsinstrument

Yale Global Tic Severity Scale YGTSS , 307.6 kB. (3) är standard vid bedömning av tics (22). YGTSS , 307.6 kB. är en semistrukturerad intervju bestående av två delar: symtomchecklista och klinikerskattning.

Det finns också ett flertal själv- och föräldraskattade formulär översatta till svenska, däribland Premonitory Urge for Tics Scale PUTS , 111.3 kB. (23), Gilles de la Tourette Syndrom Quality of Life Scale GTS-QOL , 168.2 kB. (24) och Parent Tic Questionnaire (PTQ , 436.1 kB.(länkar) (25).

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: