Tourettes syndrom och andra syndrom - Uppföljning

Då TS/IMVT naturligt varierar i svårighetsgrad över tid är det särskilt viktigt att följa upp genomförd behandling på längre sikt. Detta görs för att säkerställa att det är behandlingen som har minskat patientens symtom, snarare än ett naturligt skov.

För att säkerställa en systematisk och objektiv bedömning bör klinikerbedömning med YGTSS (pdf) , 307.6 kB. genomföras innan och efter behandling samt också vid förutbestämda uppföljningar. Dessa uppföljningar bör genomföras på samma vårdnivå som utfört behandling. Se också avsnitt Vårdnivå/Remiss.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: